Aksolotl - Chodząca ryba


Aksolotl (ambystoma mexicanum) jest płazem występującym w środowisku naturalnym jedynie w 2 meksykańskich jeziorach - Xochimilco i Chalco, położonych w górach na wysokości 2300 m n.p.m. w pobliżu miasta Meksyk. . Miłośnicy tego gatunku ochrzcili go mianem "chodzącej ryby z Meksyku". Popularny wśród hodowców, w swoich naturalnych warunkach zagrożony jest wyginięciem.

Aksolotl

Aksolotl był częścią zarówno diety Azteków, jak i bohaterem ich legend. Przetrwał w zanieczyszczonych wodach w pobliżu stolicy Meksyku. Teraz zagrożeniem dla tych płazów jest pogarszająca się czystość akwenów, oraz nowe gatunki ryb, które pojawiły się w miejscu występowania aksolotla, pozbawiając go częsci pożywienia i zjadając jego małe.

Aksolotl

Naukowcy przewidują, że aksolotle przetrwają w naturalnych warunkach jeszcze najwyżej przez 5 lat. Wielkość populacji tych płazów jest trudna do ustalenia, wiadomo jednak, że w 1998 roku na jeden kilometr kwadratowy przypadało 1500 okazów, to teraz ich liczba wynosi zaledwie 25 sztuk.Osobniki dziko żyjące mają ubarwienie czarne z błękitnawym odcieniem, aksolotle-albinosy są formą, która pojawiła się dopiero w warunkach hodowlanych. Aksolotl jest bardzo żarłoczny, żywi się drobnymi zwierzętami wodnymi, niekiedy pożera młode własnego gatunku. W ciągu roku odbywa dwa okresy godowe, wiosenny i jesienny, samica składa każdorazowo ponad 1000 jaj, przypominających wyglądem żabi skrzek.Aksolotl stanowi obiekt badań naukowych w zakresie endokrynologii, genetyki i transplantacji, z uwagi na szereg interesujących właściwości, m.in. dużą zdolność regeneracji utraconych kończyn i ogona. W Meksyku mięso stanowi przysmak, ponadto przypisuje mu się cudowne właściwości lecznicze, m.in. jako środka leczącego syfilis.Liczne okazy odławiano także dla celów badawczych, toteż liczebność ich w naturalnym środowisku drastycznie zmalała. Obecnie aksolotl podlega międzynarodowej ochronie, został również wpisany na listę gatunków zagrożonych wyginięciem Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) oraz na Czerwoną Listę Gatunków Zagrożonych IUCN.U aksolotla występuje zjawisko neotenii, polegające na uzyskiwaniu dojrzałości płciowej w stadium larwalnym. Larwy jego w warunkach naturalnych prawdopodobnie nigdy nie ulegają przeobrażeniu w osobniki dorosłe, jedynie w warunkach sztucznych udało się doprowadzić do przeobrażenia przez stopniowe przyzwyczajanie larw do życia na lądzie, najbardziej zaś skuteczną i prostą metodą przeobrażenia okazało się podanie hormonu tarczycy - tyroksyny (po raz pierwszy dokonała tego 1917 polska uczona, Laura Kaufman).