Historia Koła


RYS HISTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI
KOŁA PZW nr 2 GDAŃSK - ORUNIA


Po zakończeniu II wojny światowej w 1947 roku została wznowiona działalność Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich , które powstały jeszcze przed wojną w 1933 roku w Krakowie.
W dnu 19 marca 1950 roku odbył się zjazd delegatów na którym powołano do życia Polski Związek Wędkarski. Na naszym terenie 14 kwietnia 1950 roku Walne Zgromadzenie Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich podjęło uchwałę o przystąpieniu do PZW.
W tym czasie na terenie Gdańska działało jedno duże Koło , pod nazwą Koło Gdańsk.
W dniu 17 października 1951 roku na terenie Parowozowni mieszczącej się na w dzielnicy Gdańsk-Orunia odbyło się pierwsze zebranie na którym powołano Komisję Gospodarczą – jako zalążek przyszłego Koła.
W skład Komisji weszli :
1. Antoni Polański - Przewodniczący Komisji
2. Bronisław Cichocki - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Eugeniusz Gozdek - sekretarz Komisji
4. Karol Średnicki - członek Komisji
5. Jerzy Łangowski - członek Komisji

Celem nadrzędnym Komisji było przygotowanie do powstania Koła PZW Gdańsk-Orunia.
Podczas pierwszego Walnego Zebrania Organizacyjnego naszego Koła , które odbyło się 17 marca 1952 roku również w pomieszczeniach Parowozowni Gdańsk-Orunia nastąpiło formalne powołanie do życia naszego Koła – pod nazwą
Koło PZW Gdańsk-Orunia Dolne Miasto nr 2
Na pierwszego Przewodniczącego - siedmioosobowego wówczas - Zarządu Koła wybrany został kol. Bohdan Michajłow.
Przewodniczącym - również pięcioosobowej - Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Władysław Sasak.
Na przestrzeni tych wielu lat w Kole pracowało bardzo wielu wspaniałych ludzi , którzy przez wiele lat poświęcali swój wolny czas : prowadząc codzienną pracę w Kole , organizując zawody , ochraniając wody powierzone Kołu , odbudowując z ruin dzisiejszą siedzibę Z.O – Mały Młyn, pracowali dla dobra naszego Koła i całego Polskiego Związku Wędkarskiego nie pobierając żadnego wynagrodzenia , niejednokrotnie wręcz wspierając finansowo działalność Koła.
Przez 50 lat istnienia Koła pracami Zarządu kierowało trzech Prezesów ,
którymi byli w poszczególnych latach:

Bohdan Michajłow 1952 – 1985
Andrzej Chęciński 1985 - 1993
Jerzy Karolak 1993 – 03.2002
i ponownie Andrzej Chęciński od 05.2002

Nie ma niestety możliwości , aby przypomnieć wszystkich - poza już wcześniej wymienionymi – których należałoby uhonorować, nie można jednak pominąć takich nazwisk jak :

1 Mieczysław Piątkowski
2 Jerzy Łuszczyński
3 Bolesław Markiewicz
4 Leon Sotnik
5 Wacław Banaś
6 Roman Smółka
7 Jan Niedbalski
8 Marian Flisikowski
9 Feliks Rafałowicz
10 Zbigniew Albrecht
11 Gerard Szarmach
12 Wiktor Trembacz
13 Jerzy Stal
14 Ignacy Cyrankowski
15 Michał Kunica
16 Franciszek Niemaszewski
17 Marian Wypyszyński
18 Edwin Gross
19 Stanisław Lachowicz
20 Jan Turowiecki
21 Henryk Owsik
22 Maria Maliszewska
23 Antoni Krzemieniecki
24 Krystyna i Witold Kobieraccy
25 Edward Podzis
26 Konrad Kolka
27 Zbigniew Stecio
28 Celestyn Kinelski
29 Henryk Giedroić

oraz wielu , wielu innych długoletnich działaczy jak również zwykłych , szeregowych członków Koła , którym należy się nasza pamięć , wdzięczność i szacunek.
Szczególne słowa podziękowania i uznania należą się kol. Jurkowi Karolakowi, który niestety w marcu 2002 r opuścił nasze szeregi.
To właśnie za Jego Prezesury – Zarząd Koła rozpoczął przygotowania do obchodów
50 – lecia działalności Koła .
Przez te wszystkie lata, wielu naszych kolegów brało i bierze czynny udział w pracach Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku.

rygwel61-Janusz Rygwelski