Komunikaty Z.O. PZW Gdańsk


Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach:


Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku podjął decyzję o rozpoczęciu od dnia 1 lipca 2009 r. akcji promocyjnej dla nowo wstępującej młodzieży „WAKACJE z WĘDKĄ”.
Celem akcji jest popularyzacja wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży do lat 18 (liczy się rok urodzenia).
Akcja trwa od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r.
Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód nizinnych–1 zł
i górskich–1 zł.

Podstawę ustanowienia cen promocyjnych jest legitymacja szkolna.
Potwierdzeniem wstąpienia do PZW i opłacenia składek promocyjnych jest ręczny wpis do legitymacji wędkarskiej – potwierdzony pieczęcią – o treści:
„1 zł – Nizinne - 2009” lub/i „1 zł – Górskie – 2009”.
W ramach promocji udostępnione są wszystkie wody Okręgu Gdańskiego PZW – nizinne lub/i górskie.Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wprowadza: W okresie od 1.10.2009 r. do 31.01.2010 r. zakaz wędkowania na rzece Raduni obwód nr 5 w Pruszczu Gdańskim na odcinku od jazów i śluz przy ul. Zastawnej do ujścia cieku Gęsia Struga przy ul. Nowowiejskiego.Powyższe ograniczenie wędkowania ma na celu ochronę gniazd tarłowych troci wędrownej.
Ograniczenie to nie jest ujęte w „Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia”


W dniu 28 marca (sobota) o godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Okręgu odbędzie się szkolenie na Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej.
Może nim zostać osoba, która:
- ukończyła 16 lat,
- posiada Kartę Wędkarską,
- jest członkiem PZW,
- zda egzamin przed komisją egzaminacyjną.
Stopień instruktora daje możliwość organizowania i prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego młodzieży wędkarskiej w sekcjach, klubach, kołach PZW.
Kontakt: Ilona Karkocka
58 301 48 86, karkockailona@vp.plPo raz kolejny zwracamy się z apelem do wędkarzy o wypełnianie
i zwrot rejestrów połowów. Zawarte w rejestrze dane służą do opracowania sprawozdania rocznego, które jest ważną informacją o gatunkach ryb, ich ilościach, a także o zainteresowaniu, jakim cieszy się dany akwen wodny.
Przypominamy, że każdy wędkujący zobowiązany jest podczas kontroli wykazać się posiadaniem wypełnionego rejestru połowów.
Obowiązek prowadzenia rejestrów wynika z Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Uchwały XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21.X.2005 r.Zarząd Główny Uchwałą Nr 101 z dn. 27.08.2008 r. zwołał XXIX Krajowy Zjazd Delegatów w dniach 22 – 24 października 2009 r.W dniu 23 maja 2009 r. odbędzie się XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Gdańskiego.
Delegaci kół wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych otrzymają bliższe informacje i wymaganą korespondencję bezpośrednio na adres domowy.