Regulamin GPX


REGULAMIN
ZAWODÓW WĘDKARSKICH Z CYKLU GRAND – PRIX
O TYTUŁ „ WĘDKARZ ROKU „
KOŁA NR 2 GDAŃSK – ORUNIA1.) Zawody wędkarskie z cyklu Grand – Prix mają na celu wyłonienie najlepszego i najwszechstronniejszego wędkarza roku Koła PZW nr 2 Gdańsk – Orunia.
2.) Do punktacji zawodów Grand – Prix w danym roku kalendarzowym zaliczane będą wszystkie imprezy organizowane przez Zarząd Koła z wykluczenie imprezy z zakończenia sezonu pt. Ryby – Grzyby
3.) Zasady punktacji za osiągnięte wyniki w zawodach organizowanych przez Koło na podstawie danych przedstawionych przez grupę sędziowską Koła będą następujące.

1 miejsce 10 pkt.
2 miejsce 8 pkt.
3 miejsce 6 pkt.
4 miejsce 5 pkt.
5 miejsce 4 pkt.
6 miejsce 3 pkt

2 pkt. - otrzymają zawodnicy od 7 miejsca wzwyż sklasyfikowani tzn.
( z rybą )
1 pkt. – otrzymają zawodnicy niesklasyfikowani ( bez ryby ) , ale biorący udział w zawodach.

4.) O miejscu w końcowej klasyfikacji Grand – Prix decyduje łączna liczba punktów zdobytych w poszczególnych zawodach , a przy równej liczbie punktów łączna waga złowionych ryb.
5.) Klasyfikacja prowadzona jest w kategorii „ open „ tzn. bez podziału na kategorie.
6.) Wyniki i klasyfikacja będzie prowadzona i uzupełniana na bieżąco po każdych zakończonych zawodach i prezentowane na stronie internetowej Koła.
7.) Zwycięzca klasyfikacji otrzymuje tytuł „ Wędkarz Roku ” , puchar oraz nagrodę rzeczową.
Zawodnicy , którzy zajmą II i III miejsce otrzymają dyplom i upominek.
Wręczenie wyróżnień nastąpi na najbliższym Walnym Zebraniu Koła.
8.) Wyjazdy odbywają się zgodnie z harmonogramem zawodów umieszczonym na terminarzu otrzymanym przy corocznej opłacie składki i zamieszczonym na stronie internetowej Koła.
9.) Ewentualne zmiany terminów i miejsca rozgrywania zawodów ustala Zarząd Koła i podaje w ogłoszeniach w siedzibie i na stronie internetowej Koła.
10.) Zapisy uczestników zawodów odbywać się będą tylko i wyłącznie w siedzibie koła w terminie podanym w terminarzu wyjazdów i na stronie internetowej Koła nr 2.
11.) Uczestnik zawodów zobowiązany jest posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji i wielkości do przetrzymywania ryb.
12.) Ryby noszące znamiona nie złowionych w dniu i czasie zawodów uznane zostaną za nieregulaminowe , a uczestnik zawodów zdyskwalifikowany.
13.) Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej i będącej pod ochroną tytułem kary odlicza się dwukrotną wagę ryb nieregulaminowych od wagi ryb złowionych zgodnie z regulaminem.
14.) Zabrania się opuszczania stanowiska w czasie trwania zawodów, oraz przekazywania złowionych ryb, przed dokonaniem ważenia przez komisję sędziowską co doprowadzi do dyskwalifikacji i wykluczenia zawodnika z udziału Grand – Prix Koła.
15.) Zawody będą rozgrywane zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.
16.) W czasie trwania zawodów obowiązuje regulamin APR Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zawodnik nie stosujący się do powyższego regulaminu oraz uwag przekazanych przez sędziego głównego przed zawodami jak i w trakcie zawodów zostanie z dyskwalifikowany po drugim ostrzeżeniu.

Opracował :
V-ce Prezes ds.organizacji i sportu
Janusz Rygwelski


Zatwierdził :
PREZES
Andrzej Chęciński