Zarząd Koła


Zarząd Koła pracuje w następującym składzie :

1. Prezes - kol. Andrzej Chęciński
2. V-ce Prezes ds. finansowych - skarbnik - w/wakat
3. V-ce Prezes ds. organizacji i sportu- kol. Janusz Rygwelski
4. Sekretarz - kol. Jacek Buczyński
5. Gospodarz - kol. Andrzej Jachimowski
7. Członek Zarządu - kol. Wiesław Sowiński

8. Delegaci na OZD
kol. Andrzej Chęciński
kol. Janusz Rygwelski
Zastępca na OZD
kol.Wiesław Sowiński

Komisja Rewizyjna :

1. Przewodniczący - kol. Janusz Korczak
2. Członek Komisji - kol. Tadeusz Olszewski
3. Członek Komisji - kol. Franciszek Niemaszewski

Sąd Koleżeński:

1. Przewodniczący - kol. Andrzej Moszczyński
2. Członek Sądu - kol. Adam Kmieć
3. Członek Sądu - kol. Ryszard Dubiak

Rzecznik Oskarżenia - kol. Ryszard Dubiak

Strażnikami Społecznej Straży Rybackiej są kol.:

Ryszard Dubiak – Komendant Straży

Strażnicy:
Andrzej Jachimowski
Janusz Rygwelski
Wiesław Sowiński
Jacek Buczyński
Krzysztof Białek
Adam Kmieć
Henryk Chapkowski